Egzotik ve Kuş Hastalıkları

Home » Hizmetlerimiz » Egzotik ve Kuş Hastalıkları

Egzotik ve Kuş Hastalıkları

Son yıllarda hasta sayısı ile doğru orantılı olarak önemi gittikçe artan Egzotik hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Ördek, İguana, Muhabbet kuşları, Saka vb egzotik hayvanların hastalıklarına karşı tanı ve tedavi uygulamaları kliniğimizde uzman öğretim üye ve asistanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Egzotik ve Kuş Hastalıkları
Laboratuvar testleri teşhise giden en hızlı yoldur. MediVet Veteriner Kliniği Laboratuvarlarında;

• Tam Kan Sayımı(Hemogram)
• Serum Biyokimyası
• İdrar Testleri
• Hormon Analizleri
• Kan Gazları Analizleri
• Patolojik İnceleme
• Sitolojik İnceleme
• Kanama ve Pıhtılaşma süresi tayini
• Serolojik ve Diagnostik Kit Testleri
• Kültür-Antibiyogram
• Mantar Ekimi
• Dışkı Muayenesi ve Testleri
• Kuduz Titrasyon Testi
• Bireysel Alerji Testi (Kandan ELISA ile) ve Alerji Aşısı Hazırlanması
• Deri Kazıntısı İncelemesi
• Hastalık Spesifik Speed Testler (Distemper-Gençlik Hastalığı, Parvoviral Enterit- Kanlı İshal, FIP, FIV, FeLV, Kedi Panleukopeni, Giardia, Kan Parazitleri, Gebelik Testi, vs)
• Vaginal Smear ile Östrus Tespiti ve Uygun Tohumlama/Çiftleşme zamanının belirlenmesi gibi birçok laboratuvar testleri, kliniğimiz bünyesinde bulunan laboratuvarımızda ve anlaşmalı laboratuvarlarımızda hızlı ve güvenilir olarak çalışılmaktadır.